Kompleksowa ocena pracownika

Dobór odpowiednich kandydatów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb kontrahenta, dokonywany jest przez Ośrodek Oceny Kapitału Ludzkiego.

W Ośrodku sprawdzane są umiejętności, kompetencje i predyspozycje zawodowe przyszłych pracowników pod kątem:

  1. zapotrzebowania pracodawcy (np. praca za granicą, praca w trudnych warunkach, ograniczenia wynikające z niepełnosprawności)
  2. wymogów stanowiskowych (np. produkcyjnych, technicznych, usługowych biurowych)

w oparciu o próby pracy, dokonywane przez interdyscyplinarny zespół psychologów, trenerów, diagnostów i doradców zawodowych.

Kompleksowa ocena potencjału zawodowego przyszłego pracownika bazuje na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) zalecanej do stosowania przez Światową Organizację Zdrowia.

Ocena ta określa jednocześnie potrzebne wsparcie w wejściu niemiecki na rynek pracy oraz zakres specjalistycznych szkoleń umożliwiających zdobycie pożądanych umiejętności i kwalifikacji.

Powrót

System zatrudnienia wspomaganego

Zobacz różnież

Kompleksowa ocena pracownika

Dobór odpowiednich kandydatów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb kontrahenta, dokonywany jest przez Ośrodek Oceny Kapitału Ludzkiego.

Czytaj więcej

Szkolenia

Specjalistyczne szkolenia prowadzi ośrodek szkoleniowy o statusie niepublicznej placówki funkcjonowania społecznego i rehabilitacji, który mieści się w Otrębusach k. Warszawy.

Czytaj więcej

Utrzymanie w zatrudnieniu

Po zakończeniu cyklu szkoleń, wyłonieni w procesie rekrutacji pracownicy trafiają pod opiekę Koordynatorów ds. zatrudnienia na terenie Niemiec.

Czytaj więcej