Szkolenia

Specjalistyczne szkolenia prowadzi ośrodek szkoleniowy o statusie niepublicznej placówki funkcjonowania społecznego i rehabilitacji, który mieści się w Otrębusach k. Warszawy. Ośrodek dysponuje bazą hotelowo-szkoleniową dla 70 osób, w której prowadzone są 2-4 tygodniowe szkolenia przygotowujące przyszłych pracowników do podjęcia pracy w firmach zewnętrznych.

Na potrzeby kontrahentów niemieckich, opracowany został autorski program szkoleń przygotowujących pracowników do pracy za granicą.

Program obejmuje szkolenia:

  • z umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych, nowych i stresujących,
  • z nauki życia codziennego w Niemczech,
  • z zakresu komunikacji,
  • związane ze specyfiką pracy – dostosowane do potrzeb konkretnego pracodawcy

oraz kurs języka niemieckiego, przygotowany zgodnie z metodologią stosowaną przez Instytut Austriacki w Warszawie.

Powrót

System zatrudnienia wspomaganego

Zobacz różnież

Kompleksowa ocena pracownika

Dobór odpowiednich kandydatów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb kontrahenta, dokonywany jest przez Ośrodek Oceny Kapitału Ludzkiego.

Czytaj więcej

Szkolenia

Specjalistyczne szkolenia prowadzi ośrodek szkoleniowy o statusie niepublicznej placówki funkcjonowania społecznego i rehabilitacji, który mieści się w Otrębusach k. Warszawy.

Czytaj więcej

Utrzymanie w zatrudnieniu

Po zakończeniu cyklu szkoleń, wyłonieni w procesie rekrutacji pracownicy trafiają pod opiekę Koordynatorów ds. zatrudnienia na terenie Niemiec.

Czytaj więcej