Utrzymanie w zatrudnieniu

Po zakończeniu cyklu szkoleń, wyłonieni w procesie rekrutacji pracownicy trafiają pod opiekę Koordynatorów ds. zatrudnienia na terenie Niemiec.

Ich zadaniem jest przede wszystkim wsparcie w miejscu pracy - tak kontrahentów jak i pracowników - poprzez monitorowanie i wsparcie w okresie wdrożenia w obowiązki, opiekę i pomoc w rozwiązywaniu problemów przez cały okres zatrudnienia, nadzorowanie pracy, nawiązywanie dobrych relacji z kontrahentem oraz dokumentowanie prowadzonych działań.

Powrót

System zatrudnienia wspomaganego

Zobacz różnież

Kompleksowa ocena pracownika

Dobór odpowiednich kandydatów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb kontrahenta, dokonywany jest przez Ośrodek Oceny Kapitału Ludzkiego.

Czytaj więcej

Szkolenia

Specjalistyczne szkolenia prowadzi ośrodek szkoleniowy o statusie niepublicznej placówki funkcjonowania społecznego i rehabilitacji, który mieści się w Otrębusach k. Warszawy.

Czytaj więcej

Utrzymanie w zatrudnieniu

Po zakończeniu cyklu szkoleń, wyłonieni w procesie rekrutacji pracownicy trafiają pod opiekę Koordynatorów ds. zatrudnienia na terenie Niemiec.

Czytaj więcej